Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 1)

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 1) Đề kiểm tra Ngữ văn

Tải về
  • Phiên bản trên nền tảng khác:
  • Đánh giá:
    1
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 139 KB
  • Ngày cập nhật:

giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Đề 1) - Đề kiểm tra Ngữ văn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).

Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Thể văn nghị luận cổ nào dướí đây thường dùng để công bố kết quả một sự nghiệp?
A. Chiếu
B. Hịch
C. Cáo
D. Tấu

2. Mượn “Lời con hổ trong vườn bách thú”, tác giả bài Nhớ rừng muốn thể hiện điều gì?
A. Nỗi nhớ về quá khứ vàng son
B. Khát vọng làm chủ thế giới
C. Tình yêu nước nồng nàn
D. Khát vọng tự do mãnh liệt

3. Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản nhật dụng?
A. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
B. Đi bộ ngao du
C. Bài toán dân số
D. Ôn dịch, thuốc lá

4. Chọn cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống trong câu:“Chiếu dời đô thuyết phục người nghe bằng lý lẽ chặt chẽ và bằng ……”
A. Bố cục chặt chẽ
B. Giọng điệu hùng hồn
C. Các biện pháp tu từ
D. Tình cảm chân thành

5. Trật tự từ trong câu nào thể hiện thứ tự trước sau theo thời gian?
A. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
B. Thẻ của nó, người ta giữ; hình của nó, người ta đã chụp rồi
C. Bạc phơ mái tóc người cha
D. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập.

6. Biện pháp tu từ nào được sử dụng nhiều nhất trong bài thơ “Đi đường”?
A. Điệp từ
B. Nhân hoá
C. So sánh
D. Hoán dụ

7. Các câu:
“Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,” thuộc kiểu câu gì ?
A. Câu nghi vấn
B. Câu cầu khiến
C. Câu trần thuật
D. Câu cảm thán

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

 

Bài viết được lấy tự động bằng phần mềm máy tính

 

Liên kết tải về