Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Tải về
  • Phiên bản trên nền tảng khác:
  • Đánh giá:
    1
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 323,4 KB
  • Ngày cập nhật:

giới thiệu

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22 năm học 2016 - 2017. Đề thi có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 cùng đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập và làm quen với với cấu trúc của đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra cuối học kì 2 sắp tới. Sau đây, mời các em cùng tải về và thử sức với đề thi nhé!

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22

Trường: ...............................................

Họ và tên: ............................................

Lớp: ....................................................

 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: KHOA HỌC - Lớp 4

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22

Câu 1: (M1) Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí?

A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí
B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.
C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.
D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.

Câu 2: (M1) Vật phát ra âm thanh khi nào?

A. Khi uốn cong vật
B. Khi vật va đập với vật khác.
C. Khi làm vật rung động.
D. Khi ném vật

Câu 3: (M2) Âm thanh có thể lan truyền qua các chất gì?

A. Chất lỏng, chất khí.
B. Chất khí, chất rắn.
C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn
D. Chất xốp, chất rắn

Câu 4: (M1) Người khỏe mạnh bình thường có nhiệt độ cơ thể là:

A. 36oC B. 37oC. C. 38oC D. 39oC

Câu 5: (M2) Ý kiến nào sau đây nói không đúng về thực vật

A. Thực vật lấy khí các-bô-níc và thải khí ô-xy.
B. Hô hấp ở thực vật chỉ sảy ra ban ngày.
C. Thực vật cần ô - xy trong quá trình quang hợp.
D. Trong quá trình quang hợp thực vật chỉ hấp thụ chất khoáng.

Câu 6: (M3) Để sống và phát triển bình thường, động vật cần gì?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 7: (M2) Chuỗi thức ăn nào sau đây là đúng:

A. Ngô, châu chấu, ếch
B. Ngô, ếch, lúa mì
C. Châu chấu, ếch, nước
D. Ếch, châu chấu, ngô

Câu 8: (M1) Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ đâu?

A. Thực vật
B. Động vật
C. Con người
D. Ánh sáng

Câu 9: (M4) Cho vào cốc nước nóng một thìa bằng kim loại và một thìa bằng nhựa, một lúc sau em thấy thìa nào nóng hơn? Vì sao?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 10: (M2) Điền các từ động vật, thực vật, con người, mặt trời vào chỗ chấm cho phù hợp.

Ánh sáng ................................ đem lại sự sống cho..................................... Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho...........................và..................

Câu 11: (M3) Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với sự sống của con người, động vật và thực vật?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 12: (M3) (1 đ) Viết tên các chất còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành "Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật" dưới đây:

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 

Câu 1: (0,5 điểm): A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí

Câu 2: (0,5 điểm):

C. Khi làm vật rung động.

Câu 3: (1 điểm):

C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn

Câu 4: (0,5 điểm):

B. 37oC.

Câu 5: (1 điểm):

B. Hô hấp ở thực vật chỉ sảy ra ban ngày.

Câu 6: (1 điểm):

C. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn và không khí

Câu 7: (1 điểm):

A. Ngô, châu chấu, ếch

Câu 8: (0,5 điểm):

A. Thực vật

Câu 9: (1 điểm):

Thìa bằng kim loại nóng hơn vì nó dẫn nhiệt tốt hơn.

Câu 10: (1 điểm):

Ánh sáng mặt trời đem lại sự sống cho thực vật. Thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho động vật và con người.

Câu 11: (1 điểm):

Ánh sáng rất cần cho sự sống của con người, động vật, thực vật. Nhờ có ánh sáng mà con người mới có thức ăn, mới khỏe mạnh, mới nhìn thấy mọi vật khi thực hiện các hoạt động. Loại vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm kiếm thức ăn, nươca uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh. Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động thực vật.

Câu 12: (1 điểm):

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

 Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức,
kĩ năng

Số câu và
số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1. Không khí

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Số điểm

0.5

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

2. Âm thanh

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

1.0

 

 

3. Ánh sáng

Số câu

 

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

 

Số điểm

 

 

1.0

 

 

1.0

 

 

1.0

1.0

 

4. Nhiệt

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 1

 

 

Số điểm

1.0

 

 

 

 

 

 

1.0

1.0

 1.0

 

5. Trao đổi chất ở thực vật

Số câu

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Số điểm

 

 

1.0

 

1.0

 

 

 

2.0

 

 

6. Trao đổi chất ở động vật

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

1.0

 

7. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Số điểm

0.5

 

1.0

 

 

 

 

 

1.5

 

 

Tổng

Số câu

4

 

4

 

1

2

 

1

9

3

 

 

Số điểm

2.5

 

3.5

 

1.0

2.0

 

1.0

7.0

3.0

 

 

Bài viết được lấy tự động bằng phần mềm máy tính

 

Liên kết tải về