Mẫu đăng ký thi đua của các tổ chuyên môn

Mẫu đăng ký thi đua của các tổ chuyên môn Bản đăng ký danh hiệu thi đua của tổ chuyên môn

Tải về
  • Đánh giá:
    1
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 284,6 KB
  • Ngày cập nhật:

giới thiệu

Mẫu đăng ký thi đua của các tổ chuyên mônmẫu đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học của các tổ chuyên môn tại trường học. Bản đăng ký danh hiệu thi đua do Tổ trưởng tổ chuyên môn lập ra và gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường để đăng ký. Sau khi đăng ký danh hiệu thi đua các thầy cô giáo trong tổ sẽ phải cùng nhau cố gắng phấn đấu để đạt được những kế hoạch của tổ đã đề ra. Dưới đây là mẫu bản đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.

TRƯỜNG .………

TỔ CM:…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

……., ngày tháng 9 năm 2017

 

BẢN ĐĂNG KÝ
Danh hiệu thi đua năm học 2017-2018

Thực hiện chỉ đạo của Trường …….. về việc đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học 2018-2018, Tổ……………….đăng ký như sau:

I/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN

1. Thi đua: (Ghi theo thứ tự từ CSTĐ tỉnh đến CSTĐ cơ sở, lao động tiên tiến)

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Danh hiệu đã đạt

Danh hiệu đăng ký

Tên đề tài

15-16

16-17

1

         

Ghi rõ tên đề tài từ CSTĐ CS trở lên

2

           

3

           

4

           

5

           

6

           

7

           

8

           

9

           

10

           

11

           
             

II/ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: (Huân chương các loại, các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của UBND tỉnh).

* Cá nhân: (chỉ chọn cá nhân tiêu biểu nhất, có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đề tài cấp huyện trở lên)

TT

CÁ NHÂN

CHỨC VỤ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1

     

 

III/ BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ:

- Tổng số cán bộ, giáo viên: …. trong đó: ( Cán bộ quản lý: …; +Nhân viên: ….; + Giáo viên:…)

Danh hiệu

Lao động tiên tiến

CSTĐ

cơ sở

CSTĐ tỉnh

CSTĐ T.Quốc

       

 

                                                                                                                                      TỔ TRƯỞNG

 

Bài viết được lấy tự động bằng phần mềm máy tính

 

Liên kết tải về