Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tải về
  • Đánh giá:
    1
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 221,3 KB
  • Ngày cập nhật:

giới thiệu

Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017. Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Tất cả những nội dung này được Downphanmem.vn cập nhật đầy đủ và chi tiết trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Cá nhân có thu nhập dưới mức phải nộp thuế TNCN không phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Nếu thu nhập của bạn trên 9 triệu/tháng thì bạn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân, Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành.

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

1. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công

a) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Trình tự thực hiện: 

+ Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập.

+ Cá  nhân có thu  nhập từ  tiền  lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho cơ quan chi  trả thu  nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30/1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm  nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong năm  nếu có sự  thay đổi (tăng, giảm) thì thời  hạn gửi bản đăng ký chậm  nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

+ Cơ quan chi trả thu  nhập tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của cá nhân; thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người  phụ thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của cá nhân nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản  lý cơ quan chi trả thu nhập chậm  nhất là ngày 20/2 của năm. Trường hợp đăng  ký điều chỉnh  người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc

+ Nếu doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho người lao động thì làm theo mẫu 20-ĐK-TH-TCT

+ Nếu cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế thì làm theo mẫu 20-ĐK-TCT

 

Các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh

+ Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.

+ Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: Mẫu số 21a/XN-TNCN.

+ Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: Mẫu số 21b/XN-TNCN.

+ Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: Mẫu số 22/XN-TNCN.

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch: 20-ĐK-TH-TCT.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Lệ phí (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+  Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

+  Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

+  Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 do Bộ Tài chính ban hành

+ Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

+ Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

b) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

* Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

- Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Chú ý: Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

2. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh

- Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng với tờ khai tạm nộp thuế. Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

- Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo tờ khai thuế khoán.

- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh (bao gồm cả trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh).

- Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết.

 

Bài viết được lấy tự động bằng phần mềm máy tính

 

Liên kết tải về